MİSYON & VİZYON
MİSYONUMUZ

Öğrencilerimize dil ve kültür konusunda gerekli bilgileri vermek, dilimizin dünya dilleri arasındaki yerini ve önemini anlatmak, yazılı ve sözlü iletişimde gerekli donanımı sağlama, iş hayatında gerekli olan dilekçe, rapor, bilimsel çalışma gibi konularda bilgi ve birikimi sağlamak, alana dair sorunları tespit edebilen ve bunlara çözümler üretebilen, dilimizi gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarma bilinci taşıyan, ülkesine ve insanlığa katkıları olan, bilimsel gelişmeleri takip eden, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı ve ahlaki değerlere önem veren öğrenciler yetiştirmek.

VİZYONUMUZ
 
Amacımız, Türk dilini, kendi tarihsel süreci içerisinde, başlangıcından günümüze kadar tanıyıp Türk dilinin gelişmesine katkı sağlayacak ve onu yabancı dillerin tesirinden koruyacak; ayrıca, bu dil bilincini gelecek kuşaklara da aktaracak nitelikli gençler yetiştirmektir.
 
Fikirlerin amaca göre en mükemmel şekilde ifade edilebilmesi için gerekli kuralları kapsayan retorik (güzel konuşma) bilgisi, her meslekte yetişmiş gençler için çok önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu bakımdan gençlerimize duygu, düşünce ve bilgilerini sözlü olarak aktarmanın en güzel yollarını öğretmek, bunun yanında yazılı olarak da kendilerini en etkin biçimde ifade edebilme becerisi kazandırmak  temel hedefler içerisindedir.
 
Öğrencilerimizi araştırmaya yöneltmek ve gelişmelere ilgilerini uyandırmak, Türk dilini ilerletme adına yeni bilgi ve projelerler üretebilen öğrencileri desteklemek, dilimizin dünya dilleri arasında en eski ve en zengin dillerden biri olduğunu gösterecek çalışmalar yaparak dilimizi uluslararası alana taşımak amaçlanmaktadır.